Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje

ÚvodSID monitoryCelooblohové kameryBolidové kamery
Realizace projektu

Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje


Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0032


Projekt je podpořen: z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II


V rámci projektu jsou na tři školy v Karlovarském kraji (ZŠ Toužim, Gymnázium Sokolov a Gymnázium Ostrov) umístěny komplety přístrojů pro pozorování noční i denní oblohy spolu s ovládacím počítačem, který zajišťuje přenos některých naměřených dat na tyto stránky. Součástí kompletů jsou:


SID monitor

Zachycováním a vyhodnocováním radiového záření se zabývá radioastronomie. Tento obor patří k velmi zajímavé kombinaci oborů elektroniky a astronomie. Můžeme tak naslouchat vesmíru na jiných vlnových délkách, než viditelného záření.

Ionosféra Země je velmi citlivým detektorem vysokoenergetických částic, například ze slunečního větru. Nejnovější výzkumy ukazují, že ionosféra reaguje i na dozvuky gama záblesků, o jejichž povaze toho zatím mnoho nevíme. Síť detektorů náhlých ionosférických poruch se tak může v budoucnu stát důležitým článkem v procesu porozumění tomuto jevu. Na rozdíl od projektů typu CZELTA je konstrukce takového detektoru mnohem jednodušší a mohou ji provést sami studenti školy.

Co můžeme poslouchat? Prakticky v jakýchkoli podmínkách lze realizovat poměrně zajímavá pozorování. Pokud půjdeme po frekvenčním pásmu od nejvyšších vlnových délek, na velmi dlouhých vlnách lze velmi pěkně mapovat sluneční činnost, která podstatně ovlivňuje šíření elektromagnetických vln. Samotná podstata změn záření Slunce není dosud uspokojivě vysvětlena, proto je po světě budována síť tzv. SID monitorů (Sudden Ionospheric Disturbance – náhlé ionosférické rušení). A právě takový SID monitor budou žáci a studenti škol realizovat za pomoci členů radioklubu a následně jej instalujeme v prostorách většiny partnerských škol.Celooblohová kamera

Cílem provozu této kamery je monitoring oblohy s vyhledáváním změn s důrazem na GRB – optické transienty gama záblesků. Cílovou skupinu zcela nepochybně zprvu zaujmou změny, kterými jsou detekované přelety různých družic a letadel. Ze snímků je možné vytvářet animace. Kamera snímá oblohu výhradně v noci, přes den je v ochranném obalu umístěna webová kamera, která ukazuje oblačnost a polohu slunce. Žáci mohou zpracovávat řadu úloh s těmito snímky souvisejícími.Bolidová kamera

Kamery v síti partnerských škol umožní sledovat vícestaničně meteory a následně určovat jejich dráhy. Doplní tak funkční síť těchto stanic CEMENT, která nově vykryje stanicemi velmi řídce obsazenou oblast západu Čech. Vykrytí oblasti směrem proti stanicím v Polsku a na Slovensku pomůže nepřetržitému monitorování oblohy. Snímky jasných bolidů je možno využívat jako didaktickou pomůcku. Snímky slouží také k určování drah, následně je možno pomocí nich určovat i případné dopady meteoritů, což je jedna z dalších podpor zvýšení zájmu o přírodovědné obory u mladé generace. Jít pátrat po dopadlém tělese patří zcela nepochybně mezi velké zážitky.